SYSTEMGEAR VIỆT NAM

SystemGear Việt Nam là công ty thành viên 100% vốn nước ngoài thuộc sự quản lý và điều hành trực tiếp từ tập đoàn SystemGear Nhật Bản .

Chi tiết

SYSTEMGEAR TUYỂN DỤNG

Nhằm đáp ứng nhu cầu nhân sự cho kế hoạch phát triển dự án và định hướng mở rộng qui mô công ty, SystemGear Viêt Nam cần tuyển dụng các vị trí sau:

DỊCH VỤ

GIẢI PHÁP PHẦN MỀM

Quản lý vận tải container

Đây là dạng hợp đồng phát triển dự án phần mềm được ký kết sau khi đã trao đổi và đạt được thỏa thuận về báo giá của chúng tôi với quý doanh nghiệp dựa trên qui mô yêu cầu hệ thống của dự án.

BestGear là phần mềm quản lý dành cho các doanh nghiệp vận tải container, đáp ứng đầy đủ các nghiệp vụ từ lập đơn hàng, điều phối xe đến xuất bảng kê cước vận chuyển.

  • Quản lý đơn hàng
  • Điều phối
  • Quản lý chi phí
  • Lịch
  • Báo cáo

KINH NGHIỆM

THÔNG BÁO MỚI